Heb uw naaste lief….

… en breidt ze uit tot de hele natuur. Dit las Eric Sloot, gemeentelid uit deelgebied West, in het boek “Groene Theologie” van Trees van Montfoort. En dan denken we niet alleen aan de natuur in het algemeen, maar misschien wel in het bijzonder aan onze volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen, die ook van deze aarde moeten kunnen genieten. Onze aarde warmt op, we produceren teveel CO2 en daar moeten we wat aan doen.
Het huis van de familie Sloot was al goed geïsoleerd, heeft een zonneboiler die het gasverbruik reduceert en een grote set aan zonnepanelen. Benieuwd hiernaar? Bekijk dit filmpje eens: https://youtu.be/4-pm5iek3qI
En ben je enthousiast geworden, maar nog twijfels of vragen hierover. Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Iedereen kan duurzame en groene stappen zetten en geloof zo in concrete daden omzetten.
Ook Sybrand Boers deed hiervan al verslag: voor wie dit filmpje nog wil zien: https://youtu.be/ANJsX65lgB8
Elke stap in de goede richting, hoe klein ook, is er één en helpt mee. Kijk voor lening en subsidie op:
https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Duurzaam_bouwen_en_wonen  
Maak van deze veertigdagentijd, een tijd van bezinning en actie. Er volgen meer voorbeelden ter inspiratie.
Samen zijn we een Groene kerk gemeente! E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rapport Groene Kerk
De Groene Kerken Actie is een landelijk initiatief van onder andere Kerk in Actie en Stichting Tear. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Aan de slag met ‘duurzaam rentmeesterschap’ dus. Groene Kerken helpt kerken groener te worden met een toolkit en netwerkmogelijkheden.

Deze nota vormt de basis waarop wij als Protestantse Gemeente Drachten (PGD) Groene Kerk willen zijn. De nota is geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om doelgericht te kunnen werken aan het Groene Kerk zijn. Een dynamisch plan. Het legt voor enkele jaren de voornemens en prioriteiten vast. Jaarlijkse herijking en bijstelling van deze nota – in overleg met de algemene kerkenraad – is gewenst.
U kunt het rapport downloaden en lezen via de link Nota Groene Kerk

En God zag dat het goed was….
… en plaatste de mens in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. Deze Bijbeltekst leert ons om goed voor de aarde te zorgen. Het inspireerde Sybrand Boers om CO2 uitstoot te verlagen. En zo een bijdrage leveren aan niet nog verder opwarmen van de aarde.
Het huis van de familie Boers is geïsoleerd, is van het gas af, heeft zonnepanelen en een warmtepomp gekregen. Bijkomend voordeel: een aangenamer huis en geen energierekening meer.
Benieuwd hoe hij dat voor elkaar kreeg? Bekijk dit filmpje eens: https://youtu.be/ANJsX65lgB8
En ben je enthousiast geworden, maar nog twijfels of vragen hierover. Mail Sybrand Boers even, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Iedereen kan duurzame en groene stappen zetten en geloof zo in concrete daden omzetten. Elke stap in de goede richting, hoe klein ook, is er één en helpt mee. Maak van deze veertigdagentijd, een tijd van bezinning en actie. Er volgen meer voorbeelden ter inspiratie. Samen zijn we een Groene kerk gemeente!
Heeft u nog vragen ? Neem gerust contact op, T: (06) 819 617 04.
Namens de initiatiefgroep Groene kerk PG Drachten,
Elizabeth Binsbergen

Zonnepanelen ook op huurhuizen

Wij verdiepen ons al een paar jaar in duurzaamheid en hebben 5 jaar geleden al contact met de verhuurder opgenomen, zonder resultaat. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en zijn wij lid geworden van de Initiatiefgroep Groene Kerk. Omdat we zelf meer willen doen en ook zelf een bijdrage willen leveren aan de zorg voor de aarde, hebben we weer contact opgenomen met de verhuurder en: zo geregeld, geen enkel probleem. Dit toont wel aan dat het denken over duurzaamheid verandert, maar je moet het als huurder wel goed regelen.

Dit kan op 2 manieren:

  1. De verhuurder betaalt en verrekent de prijs in de huur. Omdat zonnepanelen extra punten opleveren voor de huurprijs moet je elk jaar iets meer betalen, afhankelijk van de huurverhoging.
  2. Je vraagt toestemming van de verhuurder en betaalt alles zelf. Je krijgt wel de BTW terug. Wat hier van belang is, is wat te doen bij vertrek. Je kunt de panelen er niet weer afhalen, maar de verhuurder heeft een teruggave schema. Om je een idee te geven: na 4 jaar krijg je nog de helft terug. Dat moet dus wel op de overeenkomst staan.

Wij hebben 8 zonnepanelen gekocht en dat druppeltje bespaart 29 bomen per jaar.
Verder is de aanschaf net als ieder ander, je vraagt naar ervaring van mensen en vraagt een paar offertes op die jezelf kunt lezen of kunt laten lezen door een deskundige.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Elias en Jansje van der Sloot

Groen verhaaltje bij Pasen
(voor kinderen en wie zich verwonderen wil)

Het zaad dat in de aarde valt….sterft om te leven! Ofwel hoe Piet van Midden dat in een kinderlied zei: “Soms lijkt het dood, maar let maar op, je ziet het nog niet goed. Het leeft en heeft een nieuw begin. En dat geeft nieuwe moed!”

Dit heb ik gemerkt nadat ik die schijnbaar dode zonnebloemzaadjes in de grond stopte. Een paar weken later zag ik ineens een krom groen stengeltje. Het leek wel te vragen: “Ben ik welkom?” Ik gaf het nog wat water en in de dagen erna richtte het stengeltje zich fier rechtop. “Hier ben ik”, leek het te zeggen, “helemaal nieuw, voor jou.” Dat belooft nog wat! Ik blijf het jonge zonnebloem plantje water geven en in het licht zetten. Daar zou iedereen van opknappen toch? Contact met de bron en leven gericht op het goede, lichte. Goede moed gewenst, nu en na Pasen!

En hoe gaat het met jouw zonnebloemen? Stuur een foto in naar E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Dan maken we er een vervolg verhaal van en kunnen elkaars zonnebloemen in Geandewei zien groeien.

Namens de Initiatiefgroep Groene kerk een groet,
Elizabeth Binsbergen

Inspiratie vanuit de initiatiefgroep Groene Kerk PG Drachten
De kerk roept ons als christenen op om ons in de veertig dagen voor Pasen (17 februari - 3 april) te bezinnen op Christus en de bij hem horende waarden. En mogelijk te vasten.
Vasten is je losmaken uit duizend banden van duizend dode dingen, die je worden aangeprezen en opgedrongen als onmisbaar voor het leven en die vaak slecht uitpakken voor Gods goede schepping. Vasten is dankbaar genieten van eenvoudige, kleine vreugden om de vele gaven die we elke dag in Gods goede schepping aantreffen en ontvangen uit Gods hand.
De initiatiefgroep Groene Kerk wil daarop de aandacht vestigen, juist in deze veertigdagentijd. Phil Bosmans zegt het zo:

In elke bloem die bloeit,
zegt God dat hij van me houdt.
In elke vogel die zingt,
hoor ik zijn liefde
en in elke hand die me steunt,
voel ik zijn zorg.

Ds. Peter Smilde
Initiatiefgroep Groene Kerk PGD

Groene Kerk, een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk. 
Ook in Drachten.
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is deze keer: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht’. Binnen dat kader kan ook het nieuwe initiatief ‘Groene Kerk PGDrachten’ geplaatst worden, maar dan niet voor één seizoen, maar voor de komende jaren.
GroeneKerken actie
De GroeneKerken actie is een landelijk initiatief. De actie is ontstaan vanuit de overtuiging, dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben en richt zich ondersteunend op alle geloofsgemeenschappen, die actief en creatief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een Groene Kerk wordt verwacht, dat zij met haar leden ieder jaar minimaal één duurzame stap zet. Meer informatie is te vinden op W: www.groenekerken.nl
De naam Groene Kerken
De naam Groene Kerken is gekozen vanwege de vele mogelijke associaties met het woord groen. Groen is schepping, groen is klimaat, groen is duurzaam en groen is goed en recht doen. In een wereld, die in toenemende mate te maken krijgt met klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven Groene Kerken een tegengeluid. Een hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk, nu en in de toekomst.
Groene Kerk PGDrachten
De eerste stappen zijn gezet. Er is een initiatiefgroep gevormd, van gemeenteleden uit verschillende deelgebieden. Zij hebben een nota opgesteld en ingediend bij de Algemene Kerkenraad. De AK heeft positief gereageerd en er heeft inmiddels een ontmoeting plaatsgevonden tussen het moderamen en de initiatiefgroep. Voor de herkenbaarheid is een logo gemaakt, zie boven. Er wordt gewerkt aan een (werk)plan, waarin ook ruimte is voor ideeën van andere gemeenteleden. Er zal een 0-meting worden gedaan om in kaart te brengen wat de gemeente al doet.
Gezamenlijkheid
Groene Kerk PGDrachten is niet een hobby van enkele mensen, maar een opdracht voor ons allemaal. Het is de bedoeling om gezamenlijk en met een positieve insteek de gemeente op zowel economisch, ecologisch als sociaal gebied te verduurzamen. Zodat door dit voorbeeld mensen vanuit geloof geïnspireerd worden om de aarde leefbaarder te maken voor iedereen, mens, dier en plant.
De initiatiefgroep stemt ideeën hiertoe op elkaar af en zoekt er mensen bij die e.e.a. op willen pakken.
Hierbij wordt u, jij van harte uitgenodigd om te reageren op dit initiatief en/of te komen met ideeën.
Bloeien in Gods licht
Bemoedigend mag zijn, dat we het als mensen niet alleen hoeven te doen. God wil ons helpen, wij mogen vragen of hij zijn licht er over wil laten schijnen!
Genesis 9 vers 16: “Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft.”
Initiatiefgroep Groene Kerk
Elizabeth Binsbergen, Jansje en Elias v.d. Sloot, Ad Vermeulen, Peter Smilde, Janneke Lap-de Bruin
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gratis stekje van de wijnstok
Hoeveel mensen komen een wijnstokstekje halen? Dat was de grote vraag op 22 december jl. Het werd een klein maar fijn gebeuren: 8 mensen hebben 19 stekjes gekregen. Ze waren enthousiast en vonden het een mooi initiatief. Laten we dit in ons hart sluiten! We hopen dat 2021 een groeizaam jaar wordt en dat de stekjes op termijn rijkelijk vrucht mogen dragen, zodat de wereld een beetje groener kleurt.
Hebt u, heb jij ook een idee over het worden van een groene, eerlijke en duurzame wereld, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk,
Janneke Lap-de Bruin

Gratis stekje van de wijnstok!
Na het planten van een tweetal jonge wijnstokken, op dankdag 4 november, bij de Oase en de Zuiderkerk, komen we met een nieuw groen initiatief. Marten Hovius en Corrie van Eijk willen u, jou graag laten delen in hun liefde voor het kweken en vermeerderen van wijnstokken door u, jou een wijnstokstekje aan te bieden. Natuurlijk mag er ook een stekje worden opgehaald voor uw kinderen, kleinkinderen of iemand anders, die er blij mee kan worden gemaakt. Voor het kweken is niet beslist een tuin nodig, het stekje kan ook in een plant-gat worden gezet tegen een muur op het zuiden.
Een stekje kan worden afgehaald in de Zuiderkerk op dinsdag 22 december tussen 13:00 en 15:00 uur.
Hebt u, heb jij ook een idee over het worden van een groene, eerlijke en duurzame kerk, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk PGDrachten,
Janneke Lap-de Bruin

Een groene stap: Wijnstokken
De PGDrachten is een beetje groener geworden! Op dankdag, woensdag 4 november, zijn bij de Oase en de Zuiderkerk wijnstokken geplant. Dit naar aanleiding van een initiatief van Marten Hovius. Hij liet een poosje geleden in Geandewei weten een workshop te willen organiseren over het stekken van jonge wijnstokken en riep gemeenteleden op zich daarvoor aan te melden. De Initiatiefgroep Groene Kerk vond dit een prachtig idee, vooral ook omdat het aansloot bij de eigen gedachte fruit te planten bij de kerken. Er werd contact gezocht met Marten Hovius. Om het plan te kunnen realiseren ook met de kerkmeesters en de tuinploeg, want er moest een plaats worden bepaald en plantgaten met goede aarde worden aangelegd. Zo heeft een mooi idee op dankdag vorm gekregen. Zo worden de kerkgebouwen zichtbaar groener en als alles goed gaat, mogen wij na verloop van tijd de vruchten, de druiven begroeten!

De ware Wijnstok

Hoe groen is de PGDrachten in de intermenselijke contacten, zowel binnen de gemeente als naar buiten? Dragen wij als gemeenteleden, jong en oud, vruchten, de vruchten van de Geest? Het verhaal van de ware Wijnstok vertelt ons, dat wij als ranken verbonden aan de Wijnstok, Jezus, vrucht kunnen en mogen dragen. (Johannes 15 vers 1-8) Het enige wat daarbij van belang is, is dat wij verbonden zijn en blijven met Jezus. Dan zijn onze relaties duurzaam en getuigen we van God. In Galaten 5 vers 22-23 is te lezen wat de vruchten van de Geest zijn.
Ideeën
Als Initiatiefgroep Groene Kerk zijn wij op zoek naar ideeën, waarvan dat van Marten Hovius een mooi voorbeeld is. Ideeën over groen, eerlijk en duurzaam kerk zijn. Hebt u, heb jij ook een idee, laat het ons weten, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We kunnen dan met gezamenlijke inspanning zichtbaar, merkbaar meer en meer schijnen als Groene Kerk in deze verwarrende wereld.
Namens de Initiatiefgroep Groene Kerk PGDrachten,
Janneke Lap-de Bruin

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com